ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Μύθος: «Το κόστος πρόληψης της παρενόχλησης για την επιχείρηση είναι υψηλό»

Στην πραγματικότητα το κόστος της παρενόχλησης για το θύμα αλλά και για τον εργοδότη είναι υψηλότερο από το κόστος μιας στρατηγικής για την πρόληψη του φαινομένου.

Μύθος: «Τα μέτρα πρόληψης της παρενόχλησης παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή»

Στην πραγματικότητα η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εργαζόμενων συμβάλλει στην μείωση του φαινομένου.

Μύθος: «Η παρενόχληση είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι ελκυστικές γυναίκες»

Στην πραγματικότητα οι πιθανότητες να γίνει κάποιος θύμα παρενόχλησης, συνδέεται με την ευαλωτότητα και την ενδεχόμενη έλλειψη δύναμης του αποδέκτη και όχι με την εξωτερική του εμφάνιση.

Μύθος: «Παρενόχληση δέχονται μόνο οι γυναίκες»

Στην πραγματικότητα η παρενόχληση αφορά και τις γυναίκες και τους άντρες. Μολονότι η σεξουαλική παρενόχληση συνδέεται με την επίδειξη δύναμης και βασίζεται σε στερεοτυπικές αντιλήψεις των δραστών, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα και ως αδύναμα άτομα, εντούτοις, παρενοχλούνται και άντρες αλλά σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τις γυναίκες.

Μύθος: «Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια πρώτη προσπάθεια για δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης»

Στην πραγματικότητα η σεξουαλική παρενόχληση δεν αφορά την έντονη ερωτική επιθυμία αλλά είναι επίδειξη δύναμης ή και κατάχρησης εξουσίας στον εργασιακό χώρο.

Μύθος: «Αν το άτομο που δέχεται παρενόχληση την αγνοήσει, τότε θα σταματήσει»

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι πως με αυτή τη στάση το άτομο που παρενοχλεί, εκλαμβάνει λανθασμένα μηνύματα και ενδεχομένως να αποκτήσει περισσότερο θάρρος.

star    

Αυτή η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου “Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020” υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.